1- در خرید بعد از تسویه، در تهران و کرج تا ۲ روز کاری و شهرستانها ۴ روز کاری به دست شما خریدار محترم، خواهد رسید.

2- تعویض تنها به دلیل نقص تولید و تعویض سایز پذیرفته میشود.

3- تعویض سایز فقط در صورت نپوشیدن محصول تا ۷روز، پذیرفته میشود.

4- با دقت خرید نمائید، طبق پروتکل های بهداشتی، پوشاک زیر و راحتی، مرجوعی ندارد.

5- برای شستشو توجه به علائم و توصیه های نگهداری را توجه کنید. در غیر اینصورت، در استفاده از مواد سفید کننده و پودرهای آنزیم دار، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییر رنگ و حالت محصول نخواهد داشت.