راهنمای سایزبندی انواع زیرپوش نیمه آستین و رکابی و حلقه راکی

سایز S
بزرگسال
کوچکترین سایز
قد 69
دور سینه 96
سایز M
بزرگسال
کوچترین سایز
قد 72
دور سینه 100
سایز L
بزرگسال
سایز متوسط
طول 75
دور سینه 104
سایز XL
بزرگسال
سایز بزرگ
قد 78
دور سینه 108
سایز 2XL
بزرگسال
بزرگترین سایز
قد 80
دور سینه 112
سایز 3XL
بزرگسال
وزن بین 100 تا 120 کیلو گرم
قد 86
دور سینه 132
سایز 4XL
بزرگسال
وزن بین 120 تا 150 کیلو گرم
قد 88
دور سینه 140
سایز 5XL
بزرگسال
وزن بین 150 تا 180 کیلو گرم
قد 90
دور سینه 148
سایز S
خردسال
کوچترین سایز
طول 47
عرض 32
سرشانه 21
سایز M
خردسال
سایز کوچک
طول 52
عرض 37
سرشانه 24
سایز L
خردسال
ُسایز متوسط
طول 57
عرض 40
سرشانه 26
سایز XL
خردسال
سایز بزرگ
طول 64
عرض 44
سرشانه 31
سایز XXL
خردسال
بزرگترین سایز
طول 67
عرض 49
سرشانه 31