کلیه ی شکایات و پیشنهادات خود را می توانید به روشهای زیر، به ما منتقل نمائید:

۱- تماس با شماره دفتر تهران: ۷۷۶۱۴۰۱۸-۰۲۱

۲- تماس مستقیم با مدیریت، آقای سید امیر حسین ثریائی دوست: ۰۹۱۲۳۰۳۳۷۹۴

۳- پست الکترونیکی: irantakpoush@gmail.com